Parengė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ