DOCAT. Ką daryti? – Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas – jau ir lietuviškai!

DOCAT. Ką daryti? – Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas – jau ir lietuviškai!

Mielas jaunime!

Kviečiu jus nuodugniai susipažinti su Bažnyčios socialiniu mokymu.

Norėčiau, kad milijonas jaunų krikščionių, o dar geriau – ištisa karta savo amžininkams būtų „gyvas socialinis mokymas“. Pasaulio nepakeis niekas kitas, tik žmonės, su Jėzumi atiduodantys save tam pasauliui, su Juo einantys į užribius ir brendantys į patį purvą. Eikite ir į politiką, kovokite už teisingumą ir žmonių orumą, ypač už pačius vargingiausius. Jūs visi esate Bažnyčia. Stenkitės, kad ši Bažnyčia keistųsi, kad būtų gyva – girdinti beteisių šauksmus, vargstančiųjų ir tų, kuriais niekas nesirūpina, maldavimus.

Ir patys nenurimkite. Kai tai išvien darys daugelis, pasaulyje bus geriau ir žmonės pajus, kad per jus veikia Dievo Dvasia. Ir gal tuomet būsite kaip deglai, nušviečiantys tiems žmonėms kelią Dievop.

Taigi duodu jums šią puikią knygą, kad uždegtų jumyse ugnį.  Kiekvieną dieną meldžiuosi už jus. Melskitės ir už mane.

Jūsų

Popiežius Pranciškus


DOCAT. Ką daryti? Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas

Leidinį sudarė Arnd Küppers ir Peter Schallenberg

Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė

Viršelio, maketo ir iliustracijų autorius Alexander von Lengerke

Įsigyti šią knygą galima ČIA

 

Dalintis