Fantastika! Valandų liturgijos IV tomas jau knygynuose!

Fantastika! Valandų liturgijos IV tomas jau knygynuose!

Pagal Romos apeigas
Parengta pagal „Liturgia Horarum“ antrąjį pavyzdinį leidimą (1985)

Eilinis laikas
XVII-XXXIV savaitės

Valandų liturgija yra Bažnyčios malda, per kurią šlovinimu, dėkojimu bei prašymu pašvenčiamas visas dienos valandų ciklas ir visa žmogaus veikla.

Jau senovėje krikščionys tam tikromis valandomis pasišvęsdavo maldai. Tokio pobūdžio bendra malda ilgainiui įgavo nustatytų Valandų formą. Šios Liturginės valandos, arba Dievo tarnyba, praturtinta skaitiniais, pirmiausia yra šlovinimo ir prašymo malda, taip pat Bažnyčios malda su Kristumi ir Kristui. Po Vatikano II Susirinkimo atnaujinta Valandų liturgija buvo išdėstyta ir sutvarkyta taip, kad ją galėtų atlikti ne vien dvasininkai, bet ir vienuoliai bei pasauliečiai.


Valandų liturgija. IV t.

Įsigyti šią knygą galima ČIA

Dalintis