Metai su Šventuoju Raštu 2018

Metai su Šventuoju Raštu 2018

Šventojo Rašto skaitiniai kiekvienai dienai

Kalendorius parengtas atsižvelgiant į Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Lietuvos liturginį kalendorių.

Prie kiekvieno mėnesio pateikiama Šv. Tėvo numatyta bendroji arba evangelizacijos intencija. Maldos apaštalu gali tapti kiekvienas krikščionis, pakanka aukoti Dievui savo maldas, darbus, džiaugsmus bei skausmus, prisimenant popiežiaus kiekvienam mėnesiui numatytas intencijas. Tam reikia nuoširdžiai sukalbėti tarp įvairių maldų pateiktą dienos paaukojimo maldą arba savaip ją išsakyti.


Metai su Šventuoju Raštu 2018
Parengė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

Įsigyti šį leidinį galite ČIA

Dalintis