Į Jėzaus slėpinį

Į Jėzaus slėpinį

6,69 

Skaityti ištrauką

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Skaitant Evangeliją pagal Joną

Šiuose puslapiuose norėčiau perteikti muziką, kuri atsklido iki manęs, pasinėrus į Jono evangelijos žodžių tėkmę. Išgirstoji melodija pabudino ir sušildė mano širdį, atvėrė protą, suteikė viltį, prasmę ir kryptį mano gyvenimui, atskleidė tai, kas manyje gražu ir sužeista, kokia šio kenčiančio pasaulio, kuriame gyvename, prasmė. Jean Vanier

Ši knyga – tai daugelio metų apmąstymų, studijų, maldos ir bendruomeninio gyvenimo vaisius. Jos stilių autorius vadina „meditacine proza“ ir siūlo Jono evangeliją skaityti ne tiek ieškant teologijos, istorijos ar Biblijos žinių, kiek trokštant pasinerti į Jėzaus slėpinį. Autorius turi viltį, kad dalydamasis su skaitytoju Jono evangelijos įžvalgomis, pajėgs atskleisti tai, ką pats joje randa – tokį dvasingumą, kuris suteikia šviesos, stiprybės ir meilės, ir tokį gyvenimą, kuriame per asmeninį ryšį su Jėzumi patiriama bendrystė su Dievu. Jėzus – Jono evangelijos centras, jos dvasingumo šaltinis. Jis atėjo tam, kad atskleistų žmonėms buvusias apgavystes, iliuzijas ir veidmainystę, kad paliudytų tiesą ir nuvestų mus pas gailestingą ir atleidžiantį Dievą.

Jeanas Vanier – „Arkos“ bendruomenės steigėjas ir vienas iš „Tikėjimo ir šviesos“ kūrėjų. Jeanas Vanier lig šiol gyvena pirmojoje „Arkos“ bendruomenėje Prancūzijoje, Trosly-Breuil miestelyje, ir keliauja po pasaulį skaitydamas paskaitas antropologijos ir evangelinėmis temomis. Savo mintimis ir apmąstymais jis dalijasi daugelyje savo knygų ir straipsnių.

Lietuvoje pirmą kartą Vanier apsilankė 1991 m., paskui – dar keletą kartų (1992, 1993, 1998), laukiama jo atvykstant ir 2007 m. rudenį. Per tą laiką mūsų šalyje plėtojosi „Tikėjimo ir šviesos“ sąjūdis. Šiuo metu čia veikia 9 bendruomenės (4 Vilniuje, 2 Kaune, po 1 Kretingoje, Marijampolėje ir Šiauliuose), gyvenimo ir maldos vienybėje jungiančios žmones su protine negalia ir jų artimuosius.

„Katalikų pasaulio leidiniai“
yra išleidę šias Jeano Vanier knygas:
Kiekvienas žmogus – šventa istorija. 2006
Žvilgsnis anapus depresijos. 2005
Aš sutinku Jėzų. 1997

Papildoma informacija

Autorius

Leidimo metai

Versta iš

Vertė

Įrišimas

minkštas

Puslapiai

288

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-035-3 Kategorija: