Augti su Jėzumi: Katalikų tikybos vadovėlis. 2 klasė

Augti su Jėzumi: Katalikų tikybos vadovėlis. 2 klasė

6,50 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Naujasis katalikų tikybos vadovėlis 2 klasei „Augti su Jėzumi“ kviečia pradinukus stiprinti bendrystę su Dievu. Vadovėlio tekstinė ir vaizdinė medžiaga padeda suprasti pamokoje iškeltus mokymosi tikslus, skatina moksleivius gilintis, reikšti savo nuomonę, padeda įgyti žinių ir ugdytis gebėjimus. Vadovėlyje gausu sąsajų su etikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės dalykų turiniu, su literatūra ir tautosaka – tai padeda ugdyti kultūrines ir pilietines vertybes, lavina skaitymo įgūdžius, skatina gilesnį domėjimąsi tema. Vadovėlio užduotys – skirtingų tipų ir sudėtingumo, pritaikytos įvairiems praktiniams vaikų gebėjimams ugdytis, taikyti turimas žinias ir patirtį, įsitraukti į aktyvią veiklą stebint, tiriant ir atrandant.
Tai puiki priemonė mokytojams, leidžianti nenuobodžiai, kūrybiškai organizuoti pamoką, padedanti vesti vaikus džiaugsmingu tikėjimo keliu.
Vadovėlis papildytas pratybų sąsiuviniu 2 klasei „Augti su Jėzumi“, kuriame gausu linksmų, vaikams itin patinkančių užduotėlių, leidžiančių geriau suprasti pamokoje dėstomą medžiagą.

Papildoma informacija

Autorius

Įrišimas

minkštas

Leidimo metai

Puslapiai

80

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-420-7 Kategorija: