NORIU BŪTI TAVO DRAUGAS. Katalikų tikybos vadovėlis 8 kl.

-76%

NORIU BŪTI TAVO DRAUGAS. Katalikų tikybos vadovėlis 8 kl.

12,42  3,00 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Katalikų tikybos vadovėlis „Noriu būti tavo draugas“ yra skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų aštuntos klasės mokiniams ir jų mokytojams kaip darbo priemonė pamokos metu. Vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga padės siekti atnaujintoje Katalikų tikybos bendrojoje programoje pradiniam ir pagrindiniam ugdymui numatytų mokinių pasiekimų, t. y. ugdyti brandžią asmenybę, kurios pasaulėjauta ir pasaulėžiūra paremta amžinosiomis vertybėmis.

Vadovėlis yra suskirstytas į keturis skyrius. Kiekvieno skyriaus mokomoji medžiaga yra orientuota į laukiamus mokinių pasiekimus: vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į gyvenimo klausimų nagrinėjimą tikėjimo požiūriu, bendravimo ir sutarimo svarbą, Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimą, atsiliepimą į Dievo ir Bažnyčios kvietimą bei dvasinį augimą.

Vadovėlyje gausu užduočių, kurios padės ugdyti(s) krikščionio kompetenciją, t. y. gebėjimą būti atsakingu, iniciatyviu, tikėjimu besiremiančiu, aktyviu Bažnyčioje ir visuomenėje piliečiu, norinčiu visą gyvenimą mokytis bei pagal savo gebėjimus ir išsilavinimą susirasti tinkantį darbą.

Pirmame skyriuje analizuojama žmogaus kaip asmens, sukurto pagal Dievo paveikslą, ypatinga vertė, orumas ir pašaukimas, paveldo, aplinkos, tautos ir Bažnyčios tradicijų reikšmė žmogaus gyvenime, tikėjimo turinys, poreikis pažinti save ir drąsa būti pačiu savimi, paauglystės unikalumas ir būtinybė dvasiškai augti, Kristaus aukos vertė, pagarba sau, kitiems ir Dievui, bei dovanos ir dėkingumo santykis.

Antrame skyriuje aptariama Dekalogo svarba žmogaus laisvei, mergaičių ir berniukų būdo bruožų skirtumai, moteriškumo ir vyriškumo dovana, draugystės svarba, įsimylėjimo ir meilės skirtumai, Šventosios Dvasios dovanų aktualumas, nuodėmės kilmė, kūno sakralumas, šeimos vertė, krikščioniška meilės samprata.

Trečiame skyriuje svarstoma sekmadienio vertė, tariamos laisvės ir atsakomybės santykis (alkoholio ir kvaišalų žala), naujųjų technologijų privalumai bei trūkumai, reklamos įtaka. Ieškomi atsakymai į klausimus: kas yra tikrojo džiaugsmo šaltinis ir kuo svarbus Eucharistijos šventimas.

Ketvirtame skyriuje analizuojama tikėjimo vertybė ir sunkumai, Bažnyčios svarba, Mergelės Marijos tikėjimas ir jos „Teesie“, šventumo samprata ir šventai gyvenusiųjų pavyzdys, maldos rūšys bei formos.

Katalikų tikybos vadovėlis 8 klasei
Patvirtintas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos
Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus

Papildoma informacija

Autorius

Leidimo metai

Įrišimas

minkštas

Puslapiai

184

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-202-9 Kategorija: