Paskaitų ciklas etiniais ir moraliniais klausimais Šventajame Rašte

Paskaitų ciklas etiniais ir moraliniais klausimais Šventajame Rašte

9,56 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Prelatas profesorius Antanas Leonardas Rubšys (1923-2002 m.) Popiežiškajame Šv. Rašto institute Romoje įgijęs Šv. Rašto daktaro laipsnį, dėstė Šv. Raštą – egzegezę ir hermeneutiką Niujorko Manhatano kolegijoje. Daug laiko skyrė Artimųjų Rytų archeologijos studijoms. Jis yra 1995 metų Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas už 1978-1995 m. Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“ ir „Raktas į Naująjį Testamentą“.

  1. „Dorovės principai Šventajame Rašte. Uvertiūra“ – šioje knygelėje pateikiama Šventojo Rašto analizė istoriniu kritiniu, kanoniniu bei kalbiniu požiūriu, aptariama moralės bei etikos problema, krikščioniškojo gyvenimo nuostatos, nagrinėjama širdies bei sąžinės samprata Šventajame Rašte, atskleidžiama Šventojo Rašto antropologija ir nuodėmės teologija.
  2. „Dorovės principai Šventajame Rašte“ – tai moralės-dorovės studija, besiremianti Šventajame Rašte nurodytomis gairėmis. Šioje knygelėje analizuojami moralės-dorovės principai Šventąjį Rašte, kalbama apie dorovės principų atradimą ir apreiškimą, nagrinėjamos nuodėmės, atleidimo, teismo, teisumo sampratos, pateikiami pagrindiniai Jėzaus etikos principai, normos bei idealai.
  3. Knygelėje „Išminties sąjūdis ir raštija“ nagrinėjama išminties raštija Senajame testamente, kūrimo teologija ir išganymo istorijos teologija. Ypatingas dėmesys čia skiriamas „Patarlių knygos“ ir „Siracido knygos“ sveikos nuovokos išminčiai, „Koheleto knygos“ ir „Jobo knygos“ nerimo išminčiai ir „Psalmynui“ – Senajam Testamentui giesmėje.
  4. „Lyties šventumas ir šeima Šventajame Rašte“. Šioje dalyje kalbama apie tai, kaip Šventajame Rašte traktuojami žmogaus seksualumas, jo pašaukimas mylėti. Aptariama meilės samprata Senajame bei Naujajame Testamentuose, lyties vieta bei vaidmuo juose, nagrinėjami santuokos bei šeimos aspektai, Sandora kaip santuoka.
  5. Knygelėje „Kūrėjo ir kūrinio sąveikos – pokalbio teologija Senajame Testamente“ atskleidžiamas Kūrėjo ir jo tautos, atskiro žmogaus bendravimas, pateikiama kalbinė Senojo Testamento teksto analizė, nagrinėjami Dievo-Kūrėjo ir žmogaus, kuris yra Kūrėjo padėjėjas, bruožai, psalmių poezija.

 

Papildoma informacija

Autorius

Įrišimas

minkštas

Leidimo metai

Produkto kodas: ISBN xxx-001 Kategorija: