Psalmynas

15,00 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Psalmių malda su Dievu kalbėjosi ir senovės izraelitai, ir Jėzus Kristus, ir visą amžių krikščionys. Ir šiandienos žmogus Psalmyne gali atrasti ne tik tinkamus žodžius asmeninei maldai, bet ir gyvą Dievo žodį jam. Psalmėmis išgiedama visa Biblija, vedanti mus į vis intymesnį Kristaus pažinimą ir susitikimą su Dievu.
Liturgijoje giedama psalmė kviečia apmąstyti Dievo žodį ir į jį atsiliepti. Jos paskirtis prakalbinti žmogų, paliesti jo širdį, burti tikinčiuosius į vieną Dievo tautą, į vieningą Kristaus Bažnyčią. Psalmynas sudaro ir Valandų liturgijos, priklausančios visai Dievo tautai, pagrindą. Švęsdamas ją bendruomenėje arba individualiai kiekvienas krikščionis turi galimybę patirti Dievo artumą, išgyventi vienybę su kitais Valandų liturgijos dalyviais.
Psalmės lydi krikščionį ne tik maldoje ar švenčiant sakramentus, bet ir laidojant savo mirusiuosius. Jos primena į Pažado Žemę keliaujančios Dievo tautos jausmus, moko suprasti mirtį kaip krikščionio Velykas, kaip perėjimą iš mirties į gyvenimą, į mylinčio Tėvo namus.
Lig šiol turėjome kunigo A. Liesio psalmių vertimą iš lotyniškosios Neovulgatos. Su džiaugsmu pristatome atskiru leidiniu išleistą Šventojo Rašto vertėjo prelato Antano Rubšio vertimą iš hebrajų kalbos, kurį Lietuvos Vyskupų Konferencija nusprendė naudoti kaip liturginį tekstą. Kadangi psalmėms būtinas ne tik tikslumas, bet ir skambumas, poetiškumas, ritmas, į pagalbą buvo pasitelkta poetė Aldona Puišytė. Psalmyno pritaikymu liturginiam naudojimui rūpinosi kunigas Artūras Kazlauskas.
Naujasis Psalmynas – dovana visai Dievo tautai. Tikimės, kad krikščionys mielai jį naudos ir asmeniškai melsdamiesi, ir rūpindamiesi liturgija sielovadoje. Muzikos kūrėjai galės šiuolaikiškai prakalbinti lietuviškus psalmių žodžius, pritaikydami juos giedojimui.
Tegul ši knyga tampa jūsų kasdienybės dalimi, tegul ji įkvepia jūsų maldas ir lydi jūsų darbus. Tepadeda pažinti mūsų Kūrėjo ir savo pačių širdis.
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Papildoma informacija

Įrišimas

kietas, drobelė

Leidimo metai

Puslapiai

284

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-466-5 Kategorijos: ,