SUSITIKIMAI. Katalikų tikybos vadovėlis 7 kl.

-72%

SUSITIKIMAI. Katalikų tikybos vadovėlis 7 kl.

10,66  3,00 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Vadovėlis atitinka Katalikų tikybos bendrosios programos septintos klasės turinį. Mokomoji medžiaga remiasi tikėjimo šaltiniais ir Bažnyčios dokumentais. Vadovėlyje pateikta informacija skatins mokinių motyvaciją, padės ugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, spręsti dorines problemas. Vadovėlis dinamiškas, pozityviai teikiantis tikėjimo turinį. Tekstai, užduotys ir vaizdinė medžiaga pritaikyta šio amžiaus tarpsnio mokiniams.

Vadovėlis suskirstytas į keturis skyrius. Temų antraštės ir užduočių formuluotės yra tinkamai išskirtos. Kiekvienoje temoje yra sąvokų žodynėlis. Temos pabaigoje – esminių žinių santrauka. Kiekvienos temos pradžioje autoriai kviečia moksleivius ją apsvarstyti remiantis savo patirtimi. Taip autoriai per visas temas išlaiko schemą „Gyvenimas-Tikėjimas-Naujas Gyvenimas“. Daugelyje temų skyrelis „Ar žinote, kad…“ praturtina papildoma medžiaga, kuri gali giliau sudominti ir patraukti moksleivius. Užduotys skatina pateikti savo nuomonę ir vertinimus kartu su naujai įgytomis žiniomis ir gebėjimais. Skyrių pabaigoje autoriai pateikia galimybę įsivertinti.

Vadovėlis padės mokytojui tinkamai planuoti ir organizuoti mokymo procesą, o moksleiviams gilinti tikėjimą, ugdytis vertybines ir dorines nuostatas, vertinti ir gerbti skirtingų rasių, tikėjimų, kultūrų žmones.

Katalikų tikybos vadovėlis 7 klasei
Patvirtintas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Švietimo komisijos
Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus

Papildoma informacija

Autorius

Leidimo metai

Įrišimas

minkštas

Puslapiai

168

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-200-5 Kategorija: