Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės

Vaikų ir jaunuolių ruošimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės

1,00 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Patvirtinta Lietuvos Vyskupų Konferencijos
plenariniame posėdyje
2014 10 31

Bažnyčia, paklusdama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus priesakui skelbti Evangeliją visai kūrinijai, per visus amžius ištikimai stengiasi perduoti Gerąją Naujieną visiems žmonėms bei suvokia Dievo karalystės skelbimą ir kūrimą kaip savo pagrindinę užduotį. Labai svarbus šios užduoties atlikimo įrankis bei esminė evangelizacijos proceso dalis – katechezė, nes sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasiruošę. Priimant sakramentą įsipareigojama juo gyventi ir jį praktikuoti.

Katechezės tikslas – ugdyti krikščionišką mąstyseną ir gyvenseną, mokyti tikėjimo tiesų ir gilinti jų supratimą, mokyti maldos, rengti sakramentiniam gyvenimui, ugdyti moralę, skatinti bendruomeninį šventimą bei tarnystę. Esminis katechezės tikslas yra ne tik supažindinti, bet ir atvesti žmogų į bendrystę su Jėzumi Kristumi.

Katechezės uždavinys – aiškinti, kas yra Apreiškimas, kuriuo Dievas kreipiasi į žmogų, ir žmogaus tikėjimo išpažinimą, kuriuo jis atsiliepia Dievui, taip pat perduoti tikėjimo Triasmeniu Dievu: Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia slėpinį.

Katechezė turi apimti nuoseklų supažindinimą su didžiosiomis tikėjimo tiesomis, atveriant vaiko širdį tikėjimo pažinimui ir veikimui, bet negali pasitenkinti tik jas skelbdama. Ji turi padėti atrasti žmogui atsakymus į pasaulio kilmės, gyvenimo tikslo, prasmės ir kitus klausimus bei mokyti dėkoti, melstis, dalyvauti liturgijoje ir įsipareigoti gyventi pagal tikėjimą.

Papildoma informacija

Autorius

Leidimo metai

Įrišimas

minkštas

Puslapiai

24

Kategorija: