Šeimos maldynas „Viešpatie, išmokyk mus mylėti“

Šeimos maldynas „Viešpatie, išmokyk mus mylėti“

Evangelistas Lukas užrašė tokius Jėzaus žodžius: „Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, <…> panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų, pasistačiusį namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis bemat sugriuvo, ir to namo griuvimas buvo smarkus.“

Kiekvienas žmogus, rinkdamasis šeimos pašaukimą, galvoja ir apie būsimus šeimos namus. Kokie jie bus? Kaip pastatyti? Ant kokių pamatų stovės? Ar bus tvirti? Ar nesugrius menkiausiam vėjui pūstelėjus? Tikiu, kad panašius klausimus keliate prieš santuoką, tačiau ne per vėlu prie jų sugrįžti ir jau pradėjus šeimos gyvenimą, priėmus Santuokos sakramentą.

Kas gi yra ta uola, apie kurią kalba Lukas? Tai nuolatinis ryšys su Dievu. Jį palaikome skaitydami ir apmąstydami Dievo žodį, melsdamiesi ir vykdydami Dievo valią. Savo rankose laikote šeimai skirtą maldyną, kuris gali padėti sutvirtinti jūsų šeimą ir tarpusavio ryšį. Malda, į kurią esate kviečiami, padeda labiau mylėti vienas kitą, nes tikrai meilei reikia ne tik dviejų žmonių, bet ir Dievo. Drauge besimeldžianti šeima įveikia sunkumus, nes neįmanoma kartu melstis susipykus ir neatsiprašius vienas kito. Taip malda tampa šeimos gyvenimo centru.

Šis maldynas taip pat gali padėti tėvams įteikti vaikams pačią svarbiausią – tikėjimo dovaną. Pirmieji ir pagrindiniai vaikų ugdytojai yra tėvai, ir jie moko vaikus savo pavyzdžiu. Jei tėvai ir vaikai meldžiasi šeimoje, tai ir sekmadienio šventimas bažnyčioje vaikams nebus tik pavienis retas veiksmas, bet maldos šeimoje tęsinys. Malda šeimoje vaikui bus ta mokykla, kuri padės brandinti artimo meilės vaisius.

Linkiu ir džiaugsmo, ir skausmo akimirkomis imti šį maldyną į rankas ir kartu su šeima melstis, kad Visagalis Dievas padėtų Jūsų šeimai vis labiau panašėti į Šventąją Šeimą.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas


Šeimos maldynas Viešpatie, išmokyk mus mylėti

Viršelio dailininkas Romualdas Balinskas

Įsigyti šią knygą galite ČIA

Dalintis