kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis ir Zofija Stanevičienė