prof. prel. Antanas Rubšys, kun. Česlovas Kavaliauskas