Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis Testamentas Ribotas kiekis

Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis Testamentas Ribotas kiekis

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys.
Trečias pataisytas ir papildytas leidimas nauju formatu.

Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys;

Senojo Testamento vertimo kalbą tikslino: Jurgis Jankus, Salomėja Narkeliūnaitė, Albina Pribušauskaitė, Sigita Papečkienė;

Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė kun. Česlovas Kavaliauskas;

Trečiam Naujojo Testestamento leidimui įvadus parašė prel. prof. Antanas Rubšys. Spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė ir redakcinė kolegija.

Papildoma informacija

Leidimo metai

Versta iš

Vertė

Įrišimas

kietas, kietas – su aukso spalvos krašteliais

Spalva

žalia

Kaina

30

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-091-9 Kategorija: