Taisyklės

Elektroninės parduotuvės katalikuleidiniai.lt veiklos taisyklės

Pardavėjas

UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius
Įm. kodas 126207879 | PVM kodas LT100000907411
A/s LT967300010076440730 AB „Swedbank“, b.k. 73000

Katalikų Pasaulio leidinių internetinė parduotuvė veikia adresu www.katalikuleidiniai.lt

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnelę „sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu katalikuleidiniai.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti prekes katalikuleidiniai.lt turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje katalikuleidiniai.lt

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis (Vardas, pavardė, nurodytas pristatymo adresas, telefonas, el. paštas, amžius (gimimo data), sąskaitos rekvizitai ir kt.), kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje katalikuleidiniai.lt laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai gautas pirkėjo sutikimas, kad yra kitaip, arba jos dalinis atskleidimas tretiesiems asmenims yra būtinas laiku ir kokybiškai įvykdyti pirkėjo pateiktam užsakymui.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes katalikuleidiniai.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka (Paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas sudaro elektroninę prekių pirkimo-pardavimo sutartį).

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su katalikuleidiniai.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista. Šis terminas gali būti trumpesnis tik tais atvejais, jei įsigyta prekė yra trumpesnio nei 14 dienų galiojimo laiko, apie kurį Pirkėjas yra informuotas. Tuo atveju, nekokybiškos ar pažeistos prekės grąžinimo terminas nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Pirkėjas turi teisę papildyti ar pakeisti užsakymą, susisiekęs su Pardavėju jo nurodytais kontaktais. Pardavėjas turi teisę atsisakyti pakeisti užsakymą, jei prekės jau yra išsiųstos ar pristatytos pirkėjo nurodytomis sąlygomis.

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas privalo nurodyti teisingą ir neklaidinančią informaciją, būtiną prekes pristatyti laiku Pirkėjo pageidaujamomis sąlygomis. Jei pateikta klaidinga informacija, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo ją patikslinti, naudodamasis Pirkėjo pateiktais kontaktais, o Pirkėjui to nepadarius per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Tokiu atveju, Pardavėjas grąžina pirkėjui jo sumokėtus pinigus už prekes. Tais atvejais, kai dėl klaidingai Pirkėjo pateiktos informacijos, Pardavėjas patiria išlaidas, susijusias su klaidingu prekių pristatymu, Pardavėjas turi teisę šias išlaidas išskaičiuoti iš pirkėjo sumokėtos sumos.

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine prieiga prie katalikuleidiniai.lt

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.4.1., 7.4.2., punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes ar jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą katalikuleidiniai.lt registracijos formoje, išskyrus LR ir ES įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktomis sąlygomis jo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM be prekės pristatymo išlaidų.

7.2 Prekių pristatymas apmokestinamas priklausomai nuo Pirkėjo pateikto užsakymo ir Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo būdo.

7.3. Pirkėjas už prekes ir prekių pristatymą sumoka nedelsiant (Užsakymas pradedamas vykdyti tik įsitikinus, kad yra sumokėta), nebent Pirkėjui kreipusis į Pardavėją jo nurodytais kontaktais buvo susitarta kitaip.

7.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir/ar jų pristatymą vienu iš šių būdų:

7.4.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į nurodytą elektroninės parduotuvės katalikuleidiniai.lt banko sąskaitą.

7.4.2. Apmokėjimas per PAYSERA sistemą į nurodytą elektroninės parduotuvės katalikuleidiniai.lt PAYSERA sąskaitą, jei Pirkėjas turi savo PAYSERA sąskaitą.

7.4.3. Atvykęs į Katalikų Pasaulio knygyną – kasoje.

7.5. Atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir nuo to laiko skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pirkėjo pasirinktomis sąlygomis pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas/pasitelkta kurjerių ar pašto tarnyba.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis sutartų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus iš naujo.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, jei tik yra tokia galimybė. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą, apie nustatytus pažeidimus informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų.

8.8. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje, jei bendra užsakymo vertė yra mažiau nei 30 eurų, yra 3 eurai, jei užsakymo suma didesnė nei 30 eurų, prekių pristatymas nemokamas.

9.1. Kiekvienos katalikuleidiniai.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

9.4. Tais atvejais, kai remiantis LR ir ES teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

9.5. Jei prekės tinkamumo naudoti terminas artėja iki tinkamumo naudoti pabaigos ir yra rizika, kad pirkėjas nespės iki galo pasinaudoti preke, pardavėjas apie tai informuoja pirkėją. Jei pirkėjas nusprendžia tokią prekę įsigyti ir patvirtina užsakymą, pirkėjas įsipareigoja vėliau nereikšti pretenzijų, jei dalis prekės turinio ar pati prekė tapo nebetinkama naudoti.

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 10.1 punktu, Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui katalikuleidiniai.lt nurodytu el. paštu. Gavęs pageidavimo grąžinti prekes dokumento formą, Pirkėjas privalo jį užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.

10.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

10.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

10.3.7. Pardavėjas atlygina Pirkėjui nuostolius už nekokybiškų/netinkamų naudoti prekių grąžinimą tik jei prekės buvo grąžintos su visais reikiamais dokumentais ir su Pardavėju suderintomis sąlygomis/Pardavėjo pasirinktu būdu.

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei katalikuleidiniai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetines svetaines, Pirkėjas, patvirtina, kad supranta, jog Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų internetinių svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius, proporcingai nuo patirtos žalos ir užsakymo dydžio.

11.6. Bet kokius tarpusavio ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu vadovaujantis LR ir ES teisės aktais. Nepavykus susitarti taikai, bet kuri šalis turi teisę per 15 (penkiolika) dienų kreiptis į teismą LR teisės aktų nustatyta tvarka.

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.